O nás

Neustály kontakt s ľuďmi ma inšpiruje vykonávať obchodno –poradenskú činnosť v oblasti predaja lepidiel pre spoločnosti, ktoré zastupujem na Slovensku. Slovinská spoločnosť MITOL tovarna lepil d.o.o., česká spoločnosť STACHEMA CZ s.r.o. sú hlavnými dodávateľmi produktov, ktoré nájdete v produktovej ponuke. Disperzné, tavné, rozpúšťadlové, polyuretánové a močovino-formaldehydové lepidlá značiek MEKOL, TERMOKOL, MITOPUR a UROKOL sa svojim dlhoročným a stabilným zastúpením na našom trhu nachádzajú v mnohých prevádzkach. Rovnako taktiež čalúnnicke lepidlá  rady UNILEP SPRAY, AKRYLEP, UNIXIN, ROBINOL, VINALEP a UNIMELT. Spoluprácou s firmou ABIRON s.r.o. zabezpečujem kontaktné lepidlá rady SPRAY-KON. Rozšírením predaja značky Wellbond od tureckého výrobcu KiMYAPSAN by som rád obohatil náš trh.

Produkty sú dodávané pre spracovateľov dreva – disperzné a tavné lepidlá na výrobu nábytku, okien a dverí, ale tiež pre tlačiarne, kníhviazačstvá a na balenie výrobkov. Polyuretánové a polyuretánovo-epoxidové lepidlá sú určené na pokládky podláh a parkiet. Pre čalúnnické firmy mám základné lepidlá, ale aj špičkové striekacie, horľavé a nehorľavé lepidlá. V spolupráci s výrobcami lepidiel viem ponúknuť  lepidlá pre špeciálne výroby (výroba textílií, automobilový priemysel, obuvníctvo).

Recyklácia je každodennou témou, ktorá hýbe svetom. Odbremenenie našej planéty od skládok odpadov, je dodávanie lepidiel – pojív na spájanie recyklátov z rôznych materiálov. Výsledné produkty sú využívané hlavne v stavebníctve ako zvuková a tepelná izolácia. Prípadne po určitej povrchovej úprave môžu byť použité ako dekoračné prvky.

Priložený certifikát dokazuje, že ako dodávateľ výrobkov si plním povinnosti  vo vzťahu k odpadom z obalov uvedených na trh v Slovenskej republike.

Lepidlá sú nosným programom predaja. Spoločnosť STACHEMA CZ s.r.o. okrem uvedených značiek lepidiel ponúka sortiment stavebnej chémie a špeciálnych hmôt. Produkty výrobcu garantujú stabilnú kvalitu svojich výrobkov, čo dokazuje splnenie podmienok certifikácie systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001.

Spoločnosť MITOL tovarna lepil d.o.o. garantuje stabilitu a kvalitu svojich výrobkov normou ISO 9001:2015. Ekologickú nezávadnosť a ekologicky prijateľnú a bezpečnú výrobu produktov potvrdzuje aj certifikát ISO 14001:2015 a ISO 45001:2015.

Verím, že mojím osobným prístupom k zákazníkovi a kvalitou predávaných produktov od výrobcov, ktorých zastupujem, dokážem nadviazať spoluprácu aj s Vami, ktorí ste venovali čas tejto stránke. Prajem veľa pekných dní všetkým svojim verným a aj budúcim zákazníkom. 

František Mišík

Zadajte názov produktu...