2021 FoNAM. Všetky práva vyhradené.

VINALEP 830

1w vinalep 830 17ldisperzné PVAc lepidlo na vodoodolné lepenie dreva EN 204/ D3
v kombinácii so zosieťujúcim prostriedkom LEABOND WBN-vodoodolnosť EN 204/D4
Odolnosť lepidla voči mrazu pri skladovaní do-25°C

Vodné disperzné lepidlo zložené z polyvinylacetátovej disperzie, aditív, plnív a konzervačného prostriedku. Lepidlo nie je klasifikované ako nebezpečný prípravok. Vinalep 830 sa používa ako disperzné lepidlo na lepenie dreva, pričom spoj spĺňa kategóriu D3 EN 204. Zlepený spoj odoláva dlhodobému pôsobeniu zvýšenej vlhkosti alebo krátkodobému pôsobeniu tečúcej vody. V spojitosti s tužidlom LEABOND WBN sa vodoodolnosť zvyšuje na kategóriu D4, vyhovujúcu na výrobu eurohranolov a na exteriérové aplikácie.

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (V 830.doc)VINALEP 830[Technický list]34 kB