2023 FoNAM. Všetky práva vyhradené.

MEKOL 1001

mekol-1001lepidlo na dyhovanie a  lepenie mäkkého dreva 

Lepidlo sa používa ako univerzálne lepidlo v drevárskom priemysle a na:
- povrchové lepenie dyhy, melamínových laminátov, styroporu, ... na drevo, drevotriesku, vláknité plochy a iné porézne povrchy
- montážne spájanie (hmoždinky, kolíky)
- lepenie mäkkého dreva na dĺžku a na šírku (výroba škárovky)

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (M1001.doc)Mekol 1001[Technický list]167 kB

TERMOKOL 2019 PI

tavné lepidlo na olepovanie hrán

TERMOKOL 2019 PI je tavné lepidlo pre automatické olepovačky hrán. Lepidlo sa používa na lepenie masívnych hrán, dýhy, melamínových, polyesterových, ABS a PVC hrán.

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (TL T2019PI.doc)TERMOKOL 2019 PI[Technický list]161 kB

MEKOL 1110

rýchle lepidlo na montážne lepenie dreva 

Lepidlo je vyrobené na základe PVAc dis¬perzie a prídavkov, ktoré zvyšujú jeho odolnosť voči organickým rozpúšťadlám. Spoje, zlepené týmto lepidlom zodpovedajú norme EN 204-D2. Určené je na použitie tam, kde občas stúpne relatívna vlhkosť vzduchu, nastáva kondenz alebo dôjde ku krátkodobému liatiu vody, s tým, že vlhkosť dreva nepresiahne 18%.

LEPIDLO SA POUŽÍVA NA:
- lepenie stolov, drevenej galantérie, všade tam, kde sa vyžaduje vysoká tvrdosť spoja
- montážne lepenie
- lepenie všetkých druhov dreva na šírku a na dĺžku
- všade tam, kde sa vyžaduje zvýšená odolnosť voči vlhku alebo voči organickým rozpúšťadlám

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (M1110.doc)MEKOL 1110[Technický list]169 kB

TERMOKOL 2023

termoplastické, tavné lepidlo v granuliach

Lepidlo sa používa na lepenie dýhy, melamínových, polyesterových, PVC a ABS hrán, drevené plochy pri strojovom lepení.

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (TL T2023.doc)TERMOKOL 2023[Technický list]162 kB

MEKOL 1130

Mekol1130Jednozložkové vodoodolné lepidlo na drevo podľa EN 204 D3 

Lepidlo je vyrobené na základe špeciálnej PVAc disperzie a prísad. Spoj, zlepený s týmto lepidlom zodpovedá požiadavkám normy EN 204-D3. Je určené na lepenie častí pre použitie v priestoroch, kde je relatívna vlhkosť vzduchu stále vysoká a tiež na lepenie častí, ktoré sú občasne vystavované vlhkosti alebo krátkodobému liatiu vody.

OBLASŤ POUŽITIA:

Lepidlo sa používa najmä tam, kde sa vyžaduje:
- odolnosť lepeného spoja voči vlhkej klíme: dvere, okná, kuchynské linky, časti do vlhkých priestorov,
na pokladanie laminátových parkiet (pero - drážka)
- veľká tvrdosť spoja, krátky čas stláčania
- zvýšená odolnosť voči teplote alebo organickým rozpúšťadlám

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (M1130.doc)MEKOL 1130[Technický list]168 kB

VINALEP 830

1w vinalep 830 17ldisperzné PVAc lepidlo na vodoodolné lepenie dreva EN 204/ D3
v kombinácii so zosieťujúcim prostriedkom LEABOND WBN-vodoodolnosť EN 204/D4
Odolnosť lepidla voči mrazu pri skladovaní do-25°C

Vodné disperzné lepidlo zložené z polyvinylacetátovej disperzie, aditív, plnív a konzervačného prostriedku. Lepidlo nie je klasifikované ako nebezpečný prípravok. Vinalep 830 sa používa ako disperzné lepidlo na lepenie dreva, pričom spoj spĺňa kategóriu D3 EN 204. Zlepený spoj odoláva dlhodobému pôsobeniu zvýšenej vlhkosti alebo krátkodobému pôsobeniu tečúcej vody. V spojitosti s tužidlom LEABOND WBN sa vodoodolnosť zvyšuje na kategóriu D4, vyhovujúcu na výrobu eurohranolov a na exteriérové aplikácie.

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (V 830.doc)VINALEP 830[Technický list]34 kB

MEKOL 1141

dvojzložkové vodoodolné lepidlo na drevo podľa EN 204 D4 

Lepidlo je vyrobené na báze špeciálnej polyvinylacetátovej disperzie a prísad.
Používame ho v kombinácii s dodaním B zložky - tvrdidla, ktoré dodáva lepenému spoju vodoodolnosť.
Spoj, zlepený s týmto lepidlom, spĺňa podmienky normy EN 204-D4.

OBLASŤ POUŽITIA:
Lepidlo sa používa všade tam, kde sa vyžaduje:
- odolnosť lepeného spoja voči vode: stavebné dielce (okná, exteriérové dvere), dielce do vlhkých priestorov, kuchynské pracovné plochy
- odolnosť lepeného spoja voči teplote
Lepidlo je určené na:
- lepenie na studených, teplých a vysokofrekvenčných lisoch
- šírkové a dĺžkové lepenie všetkých druhov dreva
- montážne lepenie

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (M1141 F.doc)MEKOL 1141[Technický list]33 kB